Aller au contenu

Deep Forest – Sweet Lullaby – 1992

  Paroles

  Sasi sasi o to aro aro
  O angi si nau boroi amu
  Ni ma oe e fasi korona
  Dolali dasa na, lao dai afuimae
  Afuta guau mauri, Afuta wela inomae

  Sasi sasi ae o angisi nau
  Boroi nima oe e fasi koro na
  Dolali dasa na, lao dai afuimae
  Afuta guau mauri, Afuta wela inomae